Условия за връщане

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ

 

1. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми Доставчикa за намерението си като се свърже първо с центъра за обслужване на клиенти на www.kletki.bg на тел.: +359 (0) 876 20 31 11, в 14-дневен срок от получаването на продукта. След това е необходимо  да попълни специално генерираната форма за връщане на продукт, която ще намери в раздел „Условия за връщане на продукти“.

В случай че Потребителят не изпълни задължението си да уведоми Доставчика в 14-дневен срок от получаването на продукта и  без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Потребителят следва да изпрати обратно на Доставчика продукта не по-късно от 14 дни от деня, в който го е получил.

Доставчикът извършва възстановяване на суми в 14-дневен срок от получаване обратно на продукта само по банков път. За целта е нужно Потребителят да изпрати данни за банкова сметка, по която да се осъществи връщането на сумата.

Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на продукта обратно.

Продуктът следва да бъде върнат в оригинална опаковка в неговата цялост, пълна окомплектовка и без увреждания.

При отказ от договора, транспортните разходи за връщане на стоките са за сметка на Потребителя. Продуктът следва да бъде изпратен обратно до следния адрес: гр. Пловдив, Офис Спиди – Орфей, (без наложен платеж).
 

2. РЕКЛАМАЦИИ

При рекламация от страна на потребител, Доставчикът се задължава да възстанови сумата заплатена от Потребителя.

Клиентите имат право да предявят рекламация в 60-дневен срок от получаването на стоката в случай, че не са останали доволни от действието на продукта и не са усетили неговите ползи.

ВАЖНО! Не се изисква връщане на продукта от страна на потребителя.

При рекламация на продукт, Потребителят следва да уведоми Доставчикa за намерението си като се свърже първо с центъра за обслужване на клиенти на www.kletki.bg на тел.: +359 (0) 876 20 31 11 в 60-дневен срок от получаването на продукта.

Сумите се възстановяват по банков път.
 

3. ГРЕШЕН ПРОДУКТ

Ако е получен грешен продукт, Доставчикът трябва да бъде уведомен по телефон в 14-дневен срок от получаването на продукта. След това е необходимо  да попълни специално генерираната форма за връщане на продукт, която ще намери в раздел „Условия за връщане на продукти“ и да отбележи причина „изпратен ми е грешен продукт“

При грешно изпратен продукт, Доставчикът ще възстанови сумата заплатена от Потребителя, в 14-дневен срок от получаването обратно на продукта.

Транспортните разходи при грешно изпратен продукт са за сметка на Доставчика.

Сумата на поръчката се възстановява по банков път, до 14 дни след получаване на продукта обратно от Доставчика.

Продуктът трябва да бъде върнат в състоянието, в което е получен: с прикачени етикети и в оригиналната опаковка, да е със запазен добър търговски вид (стоката не трябва да има следи от употреба, да не е скъсана, надраскана и др.). Не бива да бъде нарушавана цялостта и външния търговски вид на опаковката/кутията на продукта.
 

4. ИЗГУБВАНЕ НА ПРОДУКТ ПРИ ТРАНЗИТ

Доставчикът не носи отговорност за изгубване на продукта по време на неговата доставка. Потребителят става собственик на продукта от момента на неговото заплащане на куриера.

Разпечатайте и попълнете ТАЗИ БЛАНКА и я приложете към стоката, която връщате.